Om Hafsta

Byn Hafsta ligger i hjärtat av Bergslagen en dryg mil norr om Lindesberg på sjön Råsvalens västra sida. Byn har ett par kilometer strand i Råsvalen. Du hittar hit genom att ta av österut från Rv 50 i Fanthyttan där det är skyltat

N: 59°40´
Ö: 15°07´

Byns namn anses ha anor från 1000-talet då ”sta” namnen tillkom och man menar  att det var en bosättning av något slag. ”Haf” eller ”hav” – stavningen har varierat. Det betyder som det låter. En bosättning vid havsstranden.

Inlandsisen smälte  här för ungefär 11500-12000 år sen.

Efter det var större delen av trakten sjöbotten i det som kallas Yoldiahavet. Sedan dess har Råsvalens yta på grund av landhöjningen kommit till en nivå på 60 m över havet.

Östersjön blev för en period en insjö men senare fick den på nytt kontakt med Nordsjön via Öresund och hette nu Littorinahavet.  Vi  är nu 7000 år bort i tiden och trakten låg fortfarande under vatten. Dock fanns det här och var öar som stack upp ur vattnet och var de var kan vi ana av de klappersternsvallar (”Högsta kustlinjen” – HK”) som syns lite varstans i trakten och i vårt fall i de södra skogsmarkerna gränsande till Fanthyttan.

Hur länge Råsvalen fortsatte att vara en vik av Littorina-havet är kanske lite osäkert men vi vet att människor tog sig hit, troligen sjövägen, och bosatte sig här redan på 700 talet, närmare bestämt vid  Råsvalslund strax utanför Guldsmeshyttan. Säkert hade människor varit här tidigare men inga bosättningar är kända.