Om byalaget

Ett byalag har sannolikt funnits i byn mycket länge. Förr avhandlade man de gemensamma angelägenheterna såsom väghållning, plogning, väg till sjön för vattenhämtning liksom de allmänningar man gemensamt ägde och  brukade, till exempel kalkbrytningen vid “Byberget”. I dag är byalaget främst en förening för gemenskap och trivsel.  Några exempel på vad som gjorts på senare år är: En gemensam badplats för byns innevånare har iordningställts och en årlig auktion har arrangerats i 32 år i år (2016). Under 2008 bygdes en bybastu vid badplatsen. Det gemensamma valborgsfirandet brukar vara välbesökt även från grannbyarna medan de senaste årens midsommarfirande haft varierande väder, men vi kommer igen! Vidare har den gamla kyrkstigen röjts och märkts ut från byn till Lucifers kyrka via Gammelskogsflyet. En del gamla torp, tex fattigstugan har också märkts ut.